Afvalpreventie

Door in te grijpen in het productieproces aan het begin van de keten, kan dit tot een vermindering van afvalstoffen leiden en daarmee tot een besparing van de kosten.

De adviseurs van Nedwaste adviseren u graag over deze wijze van afvalvermindering en kostenbesparing.

Na een vergelijkings studie kan worden bezien wat de duurzaamheidsfactor is in relatie tot de kostenbesparing en afvalvermindering. Indien hiervoor investeringen moeten worden gedaan, kan Nedwaste haar opdrachtgevers adviseren inzake de subsidiemogelijkheden voor zover van toepassing.

Nedwaste streeft naar een verantwoordelijk en positief effect op het milieu.

Wij zijn van mening dat er een ethische relatie tussen mens en milieu moet zijn. En wij hebben om die reden ons milieubeleid dienovereenkomstig gestructureerd.

Het fundament van onze filosofie is dat we geloven dat de  samenleving voortdurend bezig dient te zijn met afvalreductie. De veranderende eisen aan de omgeving en het toenemende aantal afvalstoffen, vereist een voortdurende monitoring van geavanceerde technologieën, innovatie, bijsturing van methoden en implementatie. Nedwaste kan vanuit die filosofie uw partner zijn. Dit door een innovatieve, projectmatige aanpak.

Maar ook hergebruik van afvalstoffen kan in voorkomende gevallen leiden tot vermindering en kostenbesparingen.