Eindverwerking

Afvalstoffen die niet in aanmerking komen voor hergebruik, recycling of brandstof kunnen nog ter verwerking worden aangeboden bij een eindverwerker.

Nedwaste heeft contacten met bedrijven die deze eindverwerking kunnen uitvoeren tegen zeer gunstige tarieven. En kan daarin uw partner zijn.