Van afval naar grondstof

Er zijn afvalstoffen, die een grondstof kunnen vormen voor het produceren van producten. Nedwaste heeft contacten met de bedrijven die afvalstoffen vragen voor het productieproces. Te denken valt aan straalgrit en vliegassen, welke toe te passen zijn in de cement- en de betonindustrie.