Afval recycling

Wanneer het niet mogelijk is om afval te voorkomen is de eerstvolgende stap het recyclen van afval. Recyclen kan voor veel afvalstoffen een uitstekende maar vooral een duurzame oplossing zijn. Nedwaste gaat voor u op zoek naar de meest duurzame maar ook economische beste oplossing, waar het gaat om het recyclen van uw afvalstoffen.

Hierbij valt vooral te denken aan een circulaire economie, waarbij het recyclen van bijvoorbeeld kunststoffen naar een bruikbaar eindproduct tevens een goede oplossing is voor de vraag naar producten in die landen waar de bevolking in sterke mate groeit.