Veiligheidsinspecties

Advies

Een van de dienstverleningen die Nedwaste in haar service pakket heeft is die van Veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen. U heeft een veiligheidsadviseur nodig indien u als onderneming gevaarlijke stoffen vervoert, laadt of lost. Wanneer u de veiligheidsadviseur van Nedwaste inschakelt, zullen wij overeenkomstig artikel 4 van de richtlijn 96/35/EG onze taken verrichten.

De veiligheidsadviseur kan u ondersteunen bij:

  • indeling van stoffen in gevarenklassen;
  • registratie van gevaarlijke producten;
  • verpakkingsvoorschriften;
  • opleiding medewerkers;
  • opstellen jaarverslag betreffende vervoer, opslag en calamiteiten;
  • het verrichten van onderzoek naar en het leveren van rapportages aan de directie in geval van calamiteiten en ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn.

Verder is de veiligheidsadviseur de vraagbaak voor uw onderneming en kan de veiligheidsadviseur uw Arbo-, veiligheids- en/of milieucoördinator op diverse gebieden ondersteunen. Heeft u vragen over deze dienstverlening, kunt u via het contactformulier uw vraag stellen en indien nodig maken wij een afspraak met u.

24/7 service

De 24/7 service is een service waarbij Nedwaste gedurende 7 dagen per week binnen 24 uur uw onderneming adviseert op het gebied van vervoer, verpakkingen en opslag van afvalstoffen. Wanneer u een vraag heeft zal Nedwaste per omgaande, doch binnen 24 uur per e-mail  een antwoord geven op de vragen die van toepassing zijn.

Om gebruik te maken van de 24/7 service kunt u zich via het contactformulier u aanmelden.