Hoe werken wij. Van A tot Z(eker).

Nedwaste ontzorgt van A tot Z.

Allereerst vindt er een intake gesprek plaats. Nedwaste gaat voor een duurzame relatie en vindt het belangrijk dat de klant weet wie Nedwaste is en wat Nedwast doet. Daarnaast willen wij veel weten over het bedrijf waar om het gaat. Bijvoorbeeld hoe de productieprocessen lopen. Nedwaste vindt het belangrijk om aan het begin van de keten in te grijpen waar het gaat om afvalreductie en daarmee te komen tot kostenbesparingen.

Vervolgens zal worden overgegaan tot het maken van een quickscan van de afvalstoffen. Dit is een inventarisatie van de afvalstoffen. Tijdens het opstellen van een dergelijke quickscan, wordt de relatie gelegd tussen de aanbieder en de verwerker. Ook de te volgen procedures, de in te zetten transportmiddelen en, indien  nodig, het vergunningen traject, is tijdens deze fase een belangrijk aspect.

Aan de hand van al deze gegevens zal een aanbieding worden opgesteld, waarna na goedkeuring de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.

Tijdens het uitvoeringsproces en daarna zal er gemonitoord worden, waarbij de afvoerprocessen, indien nodig, zullen worden geoptimaliseerd. Nedwaste wil haar opdrachtgevers de zekerheid bieden dat het proces van het ontdoen van afval op een duurzame en efficiënte wijze wordt uitgevoerd. Alle afgevoerde afvalstoffen zullen worden geregistreerd in een gedegen rapport.